Kennel Brufinn

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

2018 Minä&Myra Kuva: Janne Rönni

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
tmi katri.nevalainen
Y-tunnus: 2912507-7
Kyöstiläntie 20, 34130 Ylinen
+358415494332

katri.nevalainen (at) suomi24.fi2.Yhteyshenkilö
Katri Annala
Yhteystiedot yllä

3. Rekisterin nimi
Katri Annala / asiakasryhmä-tietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää asiakkaan ja Katri Annala (tmi katri.nevalainen) välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Asiakastietoja voidaan käyttää:
- Asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, asiakaspalvelu

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakas ja sidosryhmärekisteriin talletetaan seuraavia tietoja henkilöasiakkaista:
- Nimi

-Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumeron
- Tiedot asiakkaan ostamasta tuotteesta

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään kunnes katsotaan asiakkaan ja Katri Annala välinen asiakassuhde päättyneeksi. Tietoja voidaan myös poistaa asiakkaan niin halutessa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan perustiedot talletetaan säännönmukaisesti asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista, kuten:
- henkilön itse sähköpostilla, puhelimella tai paperilla antamista tiedoista
- yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä

8. Tietojen luovuttaminen
Katri Annala (tmi katri.nevalainen) ei luovuta asiakastietoja eteenpäin

9. Tietojen siirto EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä pidetään suljetussa tilassa ja ulkopuolisten pääsy on estetty.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus päästä tarkistamaan tietoja mitä hänestä on tallennettu.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

13. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käsittely markkinointi tarkoitukseen.

14. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut reksiteriin tietoja rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterin pitäjälle.

15. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

16. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

17. Yhteydenotot
Kaikissa kysymyksissä rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.


Hämeenlinnassa 1.5.2018

Uusin päivitys Ylöjärvellä 12.8.2023 sukunimi

Katri Annala